Privacybeleid

DATUM VAN INGANG: 10 september 2018

https://www.pompediseasesurvey.com respecteert de privacy van bezoekers van zijn websites en online diensten en waardeert het vertrouwen van zijn partners en gebruikers.

ttps://www.pompediseasesurvey.comis een websitedienst die bestemd is om, enkel met toestemming van de gebruiker, informatie te verzamelen van mensen die erin geïnteresseerd zijn om informatie te delen over hun medische aandoening en ervaring in klinische onderzoeken.

In dit Privacybeleid en Kennisgeving van Informatiepraktijken (“Privacykennisgeving”) zijn de praktijken van de website uiteengezet wat betreft het verzamelen, gebruiken en bekendmaken van informatie die u kunt verstrekken via de websites en online diensten die wij hanteren, en die linken naar deze Privacykennisgeving (gezamenlijk, de “Diensten”). Lees de volledige Privacykennisgeving voordat u onze Diensten gebruikt. Door de Diensten te gebruiken, gaat u ermee akkoord om zich te houden aan de voorwaarden van deze Privacykennisgeving.

CONTEXT

De functie van deze website is om informatie te verzamelen van patiënten en verzorgers over hun ervaring met een specifieke medische aandoening.

Hieronder volgen de voornaamste aspecten van onze dienst:

 • Wij handelen alleen met uw toestemming, die wordt gegeven wanneer u intekent.
 • Wij zullen alleen contact met u opnemen als u toestemming geeft om gecontacteerd te worden.
 • Uw informatie wordt opgeslagen in een database die beschermd wordt door een wachtwoord.
 • Geen enkele informatie op Peptrials.com/pompe-survey-privacy-policy mag worden opgevat als medisch en/of gezondheidsadvies.
 • Uw informatie wordt verwijderd binnen 1 week nadat de openbare resultaten van de enquête worden doorgegeven.

https://www.pompediseasesurvey.com is geen “betrokken entiteit” voor het bepalen van de toepasbaarheid van de Health Insurance Portability and Accountability Act van 1996 (HIPAA) en de regels die in het kader van deze wet worden afgekondigd.

https://www.pompediseasesurvey.com als websitedienst verstrekt geen medische zorg of gezondheidsadvies.

VERZAMELING VAN INFORMATIE

Wij kunnen u om alle volgende types informatie vragen wanneer u deze enquête invult, of u vragen om rechtstreeks contact met ons op te nemen voor vragen of feedback:

 • contactinformatie, zoals naam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
 • demografische informatie, zoals leeftijd en geslacht;
 • informatie over een bepaalde aandoening waarin u geïnteresseerd bent, zoals type aandoening, datum en methode van diagnose;
 • uw toestemming voor gebruik van alle verstrekte informatie om u in verbinding te stellen met informatie over de ontwikkeling van relevante behandelingen;
 • communicatiepreferenties;
 • correspondentie- en andere informatie die u naar ons stuurt.

Wij kunnen ook automatisch bepaalde informatie verzamelen wanneer u de Diensten bezoekt, zoals:

 • uw browsertype en besturingssysteem;
 • uw internetprotocol (IP)-adres, oftewel het nummer dat telkens automatisch aan uw computer wordt toegewezen wanneer u toetreedt tot het Internet en dat soms gebruikt kan worden om uw algemeen geografisch gebied af te leiden;
 • andere unieke identificatoren, zoals identificatienummers van mobiele apparaten;
 • pagina’s die u bekijkt en links waarop u klikt binnen de Diensten;
 • informatie die verzameld wordt via cookies, webbeacons en andere technologieën;
 • informatie over uw interacties met e-mailberichten, zoals de links waarop u klikt, en of de berichten geopend of doorgestuurd werden; en
 • standaard serverlog-informatie.

Wij kunnen cookies, pixeltags en soortgelijke technologieën gebruiken om deze informatie automatisch te verzamelen. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de webbrowser van uw computer worden opgeslagen. Pixeltags zijn hele kleine beelden of kleine stukjes gegevens die zijn opgenomen in beelden, ook wel “webbeacons” of “clear GIF’s” geheten, die cookies, de tijd en datum waarop een pagina wordt bekeken, een beschrijving van de pagina waar de pixeltag is geplaatst, en soortgelijke informatie kunnen herkennen op uw computer of apparaat. Door de Diensten te gebruiken, geeft u ons toestemming om cookies en soortgelijke technologieën te gebruiken. U kunt beslissen of en hoe uw computer een cookie zal accepteren door uw preferenties of opties in uw browser in te stellen. Als u er echter voor kiest om cookies af te wijzen, kunt u misschien bepaalde online producten, diensten of kenmerken van de Diensten niet gebruiken.

GEBRUIK VAN INFORMATIE

Wij kunnen informatie die wij via de Diensten verzamelen, gebruiken voor een groot aantal verschillende doelen, zoals om:

 • de Diensten te handhaven of te beheren, bedrijfsanalyses uit te voeren of voor andere interne doelen ter verbetering van de kwaliteit van ons zakendoen, de Diensten en andere producten en diensten die wij aanbieden;
 • uw gebruik van de Diensten aan te passen en te personaliseren; en
 • zoals anderszins voor u beschreven op het moment dat we uw toestemming verkrijgen of daarna.

DOORGEVEN VAN INFORMATIE

Wij verplichten ons ertoe om uw vertrouwen te handhaven en wij willen dat u begrijpt wanneer en aan wie wij de door ons verzamelde informatie kunnen doorgeven.

Wij kunnen uw informatie als volgt doorgeven:

 • Dienstverleners. Wij kunnen uw informatie doorgeven aan dienstverleners die bepaalde functies of diensten namens ons uitvoeren (zoals het hosten van de Diensten, het beheren van databases, het uitvoeren van analyses of het verzenden van communicaties voor ons).
 • Andere partijen wanneer bij wet vereist of indien nodig om de Diensten te beschermen. Wij kunnen uw informatie aan derden doorgeven om: de wettelijke rechten, de veiligheid en beveiliging te beschermen van Peptrials.com/pompe-survey-privacy-policy, moeder- en dochterondernemingen van ons bedrijf en de gebruikers van onze Diensten; om onze Gebruiksvoorwaarden te doen naleven; om fraude te voorkomen (of met het oog op risicobeheer); en om te voldoen aan of te reageren op een wethandhavings- of gerechtelijk proces of een verzoek om samenwerking door een overheidsinstelling, ongeacht of dit wel of niet wettelijk vereist is.
 • In verband met een overdracht van activa. Als wij ons bedrijf in zijn geheel of gedeeltelijk verkopen, of als we een verkoop of overdracht van activa uitvoeren of anderszins betrokken zijn bij een fusie of bedrijfsoverdracht, of in geval van faillissement, kunnen wij uw informatie in het kader van die transactie overdragen aan een of meer derden.
 • Samengevoegde informatie. Wij kunnen informatie overdragen aan derden die geen individuele gebruikers beschrijft of identificeert, zoals samengevoegde gegevens over websitegebruik of demografische rapporten.

BEVEILIGING

Wij handhaven redelijke beveiligingsprocedures ter bescherming tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging of vernietiging van de informatie die u via de Diensten verstrekt. Zo mogen bijvoorbeeld alleen bevoegde werknemers persoonlijke informatie inzien, en zij mogen dit alleen doen voor geoorloofde bedrijfsfuncties. Daarnaast gebruiken wij firewalls om beter te voorkomen dat onbevoegde personen toegang krijgen tot uw persoonlijke informatie. Onze gegevens worden opgeslagen en gehost door systemen die de hoogst mogelijke veiligheidskenmerken bieden.

U dient echter te weten dat van geen enkele gegevensoverdracht die via het Internet plaatsvindt of bij een server is opgeslagen, gegarandeerd kan worden dat hij voor 100% veilig is. Daarom kunnen wij, hoewel we ernaar streven om uw informatie en privacy te beschermen, de veiligheid van informatie die u online aan ons bekendmaakt of overdraagt, niet garanderen of waarborgen, en evenmin kunnen wij verantwoordelijk zijn voor diefstal, vernietiging of onopzettelijke bekendmaking van uw informatie. Ingeval wij denken dat de veiligheid van uw informatie mogelijk in gevaar is gebracht, zullen wij u daar zo snel mogelijk een passende kennisgeving van sturen, inclusief per e-mail. U geeft ons toestemming om e-mail te gebruiken voor zo’n kennisgeving.

PRIVACY VAN KINDEREN

https://www.pompediseasesurvey.com richt zich bij haar reclameactiviteiten niet op personen onder de 18. Echter, als een minderjarige onze website toevallig zelf vindt, respecteert https://www.pompediseasesurvey.com de privacy van kinderen, en wij verplichten ons ertoe om de Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) na te leven. De Diensten verzamelen, gebruiken en onthullen niet bewust informatie van kinderen onder de 13 zonder voorafgaande toestemming van de ouders, behalve zoals toegestaan door de COPPA.

UW KEUZES EN UW INFORMATIE

Als u op een gegeven moment geen e-mails of andere communicaties meer van ons wilt ontvangen, of als u informatie via de Diensten hebt ingediend en wilt dat wij die informatie uit onze gegevens verwijderen, stuur ons dan een e-mail via info@peptrials.com.

U kunt ook verzoeken om inzage in uw informatie die in het bezit is van Peptrials.com/pompe-survey-privacy-policy, en u kunt ons verzoeken om uw persoonlijke gegevens te corrigeren of te wijzigen, door per e-mail contact met ons op te nemen via info@peptrials.com.

GEBRUIKERS BUITEN DE VERENIGDE STATEN

De Diensten zijn momenteel bestemd voor gebruik door gebruikers binnen de Verenigde Staten. Door de Diensten te gebruiken, geeft u toestemming voor het verzamelen, opslaan, verwerken en overdragen van uw informatie in en naar de Verenigde Staten of andere landen en grondgebieden, in overeenstemming met de wetten van de Verenigde Staten.

LINKS NAAR INHOUD VAN DERDEN

Als gemak voor onze bezoekers kunnen de Diensten hen verbinden met een aantal sites, diensten en andere inhoud die bediend en onderhouden worden door derden. Deze derden werken onafhankelijk van ons en wij controleren hun privacypraktijken niet. Dergelijke verbindingen houden geen goedkeuring door Peptrials.com/pompe-survey-privacy-policy in van de inhoud of de personen of instellingen die daarmee verbonden zijn. Deze Kennisgeving is niet van toepassing op inhoud van derden. Wij moedigen u aan om de privacybeleidsregels door te nemen van elke derde partij waaraan u informatie verstrekt.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYKENNISGEVING

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacykennisgeving van tijd tot tijd zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen. Dergelijke wijzigingen zullen onmiddellijk na plaatsing op deze Dienst van kracht worden. De voortzetting van uw gebruik van de Diensten na een eventuele wijziging van de Privacykennisgeving zal inhouden dat u de nieuwe algemene voorwaarden accepteert.

CONTACTEER ONS

Als u vragen heeft over deze Privacykennisgeving, kunt u contact met ons opnemen via: info@peptrials.com.